Green Policyand Social Responsibility

Зелена политика и социална отговорностGrand Hotel Millennium Sofia

местни продукти

Water| the sense of weightlessness |

Местни и сезонни продукти

Panorama SPA POOL with salted water

 • Кухненският екип и готвачите избират местни и сезонни продукти, доколкото е възможно, като винаги изискват най -високо качество. Стремим се да използваме предимно продукти и доставчици със Справедлива търговия или еко маркировка, използващи най-добри екологични практики.
 • Работим с доставчици и партньори, които споделят сходна етика и подходи за устойчивост.
редуциране на вода и енергия

Променяме процесите на почистване

Panorama SPA POOL with salted water

 • Използване на нискоенергийно или LED осветление в хотела. Това драстично намалява консумацията на енергия.
 • Намалена честота на смяна на спално бельо и хавлии, за да се използва по-малко енергия и вода. Като стандарт на хотела, ние сменяме спалното бельо и кърпите след третата нощ и насърчаваме гостите ни да намалят екологичния си отпечатък, като използват повторно спалното си бельо и кърпи, поддържайки препоръчителната стайна температура и намалявайки отпадъците до минимум.
 • Обновяване на процесите на почистване, за да се елиминира използването на аерозоли и въвеждане на екологично чисти химикали за почистване и дезинфекция. Работа с екологично чисти материали за почистване в кухнята, домакинството и пералнята.
 • Ние премахваме използването на химикали в нашия басейн и вместо това използваме естествени източници.
 • Използване на тоалетни, душ кабини и кранове, които пестят вода.
намаляване на отпадъците

Екологични, рециклируеми

Panorama SPA POOL with salted water

 • Намаляваме пластмасата, когато и където е приложимо. Използване на екологични, рециклируеми опаковки, сламки и чаши в нашите заведения за хранене и хотелски стаи.
 • Сортиране и рециклиране на отпадъци. Рециклиране на цялата използвана хартия.
 • Минимизиране на количеството печатни материали и повторното им използване при всяка възможност. Насърчаваме нашите гости да получат своето електронно копие на фактура вместо отпечатано.
 • Ние внедрихме електронни решения и цифрови табели, за да заменим хартията в целия хотел.

Ние участваме в инициативи и дейности, които повишават осведомеността за устойчивото развитие и подкрепяме партньорите, които споделят нашите зелени ценности. (Например: Обучение на персонала как да бъде "зелен"; зелена идея на месеца; инициативи за почистване на Витоша).